wordpress tema

WEB SİTEMİZE HOŞGELDİNİZ. Tel.0 212 640 55 55

Genel cerrahi

Hastanemizde Genel Cerrahi alanında tüm ameliyatlar gerçekleştirilmektedir. Genel Cerrahiyi ilgilendiren rahatsızlıklar gastrointestinal sisteme (sindirim sistemi), hepatopankreatobiliyer sisteme, endokrin sisteme ve memeye aittir. Son yıllarda hastalıkların cerrahi tedavisinde büyük ilerlemeler kaydedilmiş olup hastalar yeni teknolojilerin kullanıldığı ameliyatlarla kısa süre içinde aktif hayatlarına dönmektedir.

  Gastrointestinal sistem cerrahisi

Özefagus (yemek borusu), mide, ince barsaklar, kalın barsak ve anüs (makat) ile ilgilenir. Bu bölgeye ait  tümörler, bu bölgenin dinamik hastalıkları ( gastro-özefagel reflü, rektal prolapsus, hemoroidal hastalık(basur)), ya da inflamatuar  hastalıklar (ülseratif kolit, crohn hastalığı gibi) genel cerrahinin ilgi alanına girer.

 Endoskopi Ünitesi

Hastanemiz endoskopi ünitesinde gastroskopi ve kolonoskopi hizmeti verilmektedir. Hastalıkların (mide ülseri, Gastrit, tümör ,polip) tanı ve tedavileri ; biyopsi, polipektomi işlemleri yapılmaktadır.     

Hepato-pankreato-biliyer cerrahi

Karaciğer, pankreas ve safra yollarının tümörleri ya da iltihabi hastalıkları bu branşın ilgi alanına girmektedir. Hastanemizde safra kesesi, safra yolları, karaciğer kist hidatiği gibi ameliyatlar minimal invaziv cerrahi olarak da adlandırılan laparoskopik yolla uygulanmaktadır. Bu yöntemlerle hastaya en az zarar verilecek şekilde ameliyatlar gerçekleştirilmekte ve hastalar kısa sürede normal yaşantılarına dönmektedir.

EndokrinSistem cerrahisi

Bu cerrahi branşı hormonal sisteme ait olan tiroid(Guatr , hipertiroidi ,hipotiroidi), paratiroid ve böbreküstü bezlerinin hastalıklarıyla ilgilenir.

Meme cerrahisi

Meme hastalıkları kadınların en sık yakalandıkları hastalık gruplarından biridir. Hastanemizde mevcut gelişmiş  mamografi ve ultrasonografi yöntemleri ile erken tanı tarama ve cerrahi hizmetlerimiz yapılabilmektedir.

Anüs (makat) hastalıkları

Pilonidal sinüs  ( kıl dönmesi ) ameliyatlı veya lokal ( FENOL UYGULAMASI ile aynı gün işinize ve evinize dönebilmektesiniz) tedavilerle  ve Hemoroid (basur), fissür (yırtık), fistül ve genital siğil ameliyatları yapılmaktadır.

Laparoskopi

Laparoskopi karın içerisine 5 – 10 mm’lik özel deliklerden girilerek ve bu işlem için tasarlanmış aletlerle uygulanan bir cerrahi yöntemdir. Laparoskopinin diğer klasik cerrahiye karşı en önemli avantajları ameliyat sonrasında ağrının çok az olması, hastanın aktif yaşantısına erken dönmesi ve kozmetik sonucun mükemmel olmasıdır.Laparoskopinin en sık kullanıldığı ameliyat safra kesesi ameliyatlarıdır (laparoskopik kolesistektomi). Kliniğimizde bu işlem dışında da birçok ameliyat (apandisit ,fıtık, kist hidatik, gastroözefageal reflü ve hiatus hernisi, akalazya vs. yönelik ameliyatlar, tanısal amaçlı laparoskopiler gibi) laparoskopik olarak güvenle uygulanmaktadır.

Genel cerrahinin kapsamına giren tüm tetkik ve tedavilerin başarıyla uygulandığı, genel cerrahiye destek veren diğer (acil, yoğun bakımlar, görüntüleme, laboratuar, vs.) birimlerin 24 saat uzman kadrosuyla hizmet verdiği ve  zengin tıbbi cihaz/ekipman parkına sahip olan Baypark Hospital Hastanesi; Cerrahi problemlerinizde, Genel Cerrahi Kliniğimizin görüş ve yaklaşımları sizi en iyi şekilde aydınlatarak hızlı, güvenli ve en ekonomik şekilde çözüme ulaşmanızı sağlayacaktır.

1